Station Information

E filluam seriozisht edhe pse pak të vetëdijshëm se do të arrihet ky sukses. 13 vjet pas, kuptojmë sa i rëndësishëm, sa me peshë dhe sa i suksesshëm ishte investimi ynë.

YOU LIKE THE RADIO

Follow Radio Dukagjini

Add the Radio Dukagjini player on your website

Recommended

i3radio