Station Information

Radio Maria Shqiptare ka për qëllim të nxisë mësimin e krishterë dhe ungjillëzimin nëpërmjet një rrjeti multimedial audio-viziv.

i3radio