Station Information

• Radio SHARRI, është transmetuesi i parë në Kosovë, i themeluar në Dragash, vetëm 10 ditë pas përfundimit të luftës, më 25 qershor 1999. Aktualisht, valët tona shtrihen në hapësirën territoriale, e cila përfshinë rreth 500 mijë banorë. Saktësisht, valët tona mbulojnë Jugperëndimin e Kosovës dhe Verilindjen e Shqipërisë, ndërkohë që, përmes internetit, valët tona mbulojnë mbarë Globin, me sinjal të pastër, sipas teknologjisë më të fundit.

i3radio