Station Information

RTK-Radio Radio Kosova1 është pjesë e transmetuesit publik: Radiotelevizionit të Kosovës. Me 24 orë program informativ, edukativ dhe argëtues për audiencën, Radio Kosova paraqet adresën unike mediale në Republikën e Kosovës.

Station

RTK - Radio Kosova 1

      WebSite   NEW MobileLink  
YOU LIKE THE RADIO

Follow RTK - Radio Kosova 1

Add the RTK - Radio Kosova 1 player on your website

Recommended

i3radio