loading i3radio

About this Radio

Ràdio Montornès és un mitjà de comunicació públic al servei dels seus oients mitjançant la informació local, comarcal, esportiva. També posa a l’abast de la ciutadania, de les associacions, de les entitats i dels col·lectius locals l´oportunitat de participar directament en l´elaboració de productes...